Toekomstige Generaties. Hoe .. praat, denk, besluit, voel, leer jij erover?

Dit zijn de schoentjes van Hannah, geboren in 2070. In een samenleving waarin de belangen van toekomstige generaties vaak onopgemerkt blijven, nodigen wij u vandaag uit om deel te nemen aan de Week voor Toekomstige Generaties. Toekomstige generaties hebben geen formele stem in onze democratie, en hun rechten en vrijheden staan op het spel. Samen met het Lab Toekomstige Generaties, het Ministerie van de Toekomst, The Turn Club, en partners zoals Bureau Burgerberaad, zetten we ons in voor de beweging die de belangen van toekomstige generaties in de schijnwerpers plaatst. 

Samen staan we op voor de generaties na ons

De Week voor Toekomstige Generaties eind september, markeert een cruciale stap naar het adresseren van dit onderbelichte probleem. Het langetermijndenken voor de belangen van toekomstige generaties staat centraal, aangezien onze besluitvormingscultuur vaak gericht is op korte termijn. Thema’s als duurzaamheid en inclusie krijgen steeds meer aandacht, maar zelden wordt er gedacht aan de generaties die na ons komen. We hebben duurzame beslissingen nodig die de toekomst van de achterkleinkinderen in 2050 en 2100 veiligstellen.

Een oproep tot actie

Het Lab Toekomstige Generaties pleit al sinds 2012 voor betere wet- en regelgeving en een onafhankelijke Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Deze ‘waakhond’ zal de belangen van komende generaties behartigen in besluitvormingsprocessen en wetgeving. Samen met mensen uit de Nederlandse samenleving, maatschappelijke organisaties en gemeenteraadsleden streven we naar een stem die hun belangen vertegenwoordigt. Dit is een kans om te handelen voor huidige en toekomstige generaties en een waardevolle, duurzame democratie te creëren.

Kom in actie en doe mee!

Vanaf de maand september en tijdens de Week voor Toekomstige Generaties kunt u:

1. Neem de belangen en rechten van toekomstige generaties mee in uw beslissingen.

2. Deelnemen en het initiatief nemen voor de belangen van de generaties na ons
.

3. Start met Toekomstdenken met behulp van de
Future Thinking Guide.

4. Raadpleeg de Tools in Toekomstdenken of meld je eerst aan voor een gratis training.

5. Stel een Toekomstbrief op voor uw gemeenteraad; ‘laten we ons samen inzetten voor de belangen van toekomstige generaties’.

Elke dag kan iedereen de generaties na ons vertegenwoordigen. 

Samen creëren we een betere toekomst voor iedereen

De toekomstige generaties verdienen onze aandacht en inspanningen. Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst waarin hun rechten en belangen zijn gewaarborgd. Aanmelden en meer informatie vind je hier.

De Week voor Toekomstige Generaties wordt aangeboden door: