Over

De Week voor Toekomstige Generaties

Van 23 tot en met 29 september 2024 organiseren The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties: de Week voor Toekomstige Generaties. Als deelnemer doe je mee in het Plekberaad en vertegenwoordiger je een persona uit de toekomst en spreekt namens de belangen en het welzijn van toekomstige generaties. Ieder lokaal programma kan in het najaar van 2024 of begin 2025 plaatsvinden. Gewoon bij jou in de buurt.

Wij (The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties) initiëren en faciliteren de stem van de toekomst door het jaar heen. Samen geven we stem aan de toekomst voor toekomstige generaties.

Samen betrekken wij Toekomst Ambassadeurs bij het organiseren van een lokale en verkleinde vorm in burgerberaden: Plekberaden voor de Toekomst. In Plekberaden voor de Toekomst gaan we op zoek naar de mooist mogelijke toekomst voor toekomstige generaties, gewoon bij jou in de buurt. Door toekomstige generaties een stem te geven, vormen wij samen een beweging die zich inzet voor het welzijn van de generaties van vandaag en morgen.

Logo week voor toekomstige generaties
“Om de VN duurzaamheidsdoelen te halen hebben we iedereen nodig. De samenleving zijn we samen. De ‘Future We Want’ maken we samen. We nemen daarom ook het welzijn van de generaties na ons mee bij Burgerberaden vandaag. Samen zetten we ons in om de stem van de toekomst te faciliteren en de mooist mogelijke toekomst te realiseren.”

Jan van de Venis
Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties

Ambitie en doelstellingen

De Week voor Toekomstige Generaties vindt in 2023 voor de tweede keer plaats. Beraden voor de Toekomst kunnen tijdens of na de Week voor Toekomstige Generaties plaatsvinden. Tijdens de SDG Action Days van 21-27 september 2023 start de beweging voor de belangen van de generaties na ons door diverse evenementen zoals het Plekberaad door heel het land.

Toekomst Ambassadeurs komen plaatselijk samen en vormen de brug voor het intergenerationele langetermijnperspectief in lokale gemeenschappen. Wij komen samen voor de toekomst, het welzijn en de belangen van toekomstige generaties, wat er nu gebeurt en wat er nodig is voor de mooist mogelijke toekomst.

Deze maatschappelijke beweging faciliteert en motiveert Plekberaden voor de Toekomst voor de belangen op het welzijn van toekomstige generaties. We beogen dit jaar idealiter 30 lokale Beraden voor de Toekomst mogelijk te maken in Nederland

Over