Visie

Wij geloven in de coalitie en het dialoog platform die de beweging voor de toekomst mogelijk maakt!


De beweging is gebasseerd op de volgende bronnen:


The Earth Charter

Het Earth Charter is een integrale visie, een moreel kompas en een mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld. Het Handvest voor de Aarde, in het Nederlands. De Week voor Toekomstige Generaties en dit platform ten aanzien van ons lokale-landelijk langetermijnperspectief, wordt gevoed en geinspireerd door het handvest.

Neem een kijkje naar de waarden die centraal staan in dit holistische, socio-economische en ecologische waarde kader. Onze wereld die we nalaten en de mooist mogelijke toekomst wordt mede mogelijk gemaakt door dit holistisch geïnspireerde handelingsperspectief.

Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Iedereen kan bijdragen aan een duurzame, eerlijke, schone en inclusieve wereld.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.