Sta op voor toekomstige generaties, geef de toekomst een stem

Toekomstige generaties hebben, in tegenstelling tot in een aantal andere landen, geen formele stem in onze democratie. Thema’s als duurzaamheid en inclusie krijgen weliswaar steeds meer aandacht, maar leiden zelden tot politieke en beleidsbeslissingen die de toekomst veiligstellen van generaties die leven in 2050 en 2100. Het Lab Toekomstige Generaties maakt zich hier hard voor en organiseert in dit kader, samen met het Ministerie van de Toekomst, The Turn Club, en partners zoals Bureau Burgerberaad, van 21 t/m 27 september de Week voor Toekomstige Generaties. De samenwerkende partijen roepen iedereen op om deel te nemen aan deze week en biedt hiertoe tal van mogelijkheden

Op www.weektoekomstigegeneraties.nl vindt u alle informatie over het programma, trainingen en de mogelijkheden om deel te nemen aan de Week voor Toekomstige Generaties. De initiatieven zijn erop gericht om om lokaal en buurtniveau mensen samen te brengen om met elkaar van gedachten te wisselen en in actie te komen om er zo voor te zorgen dat de leefomgeving ook voor toekomstige generaties de mooist mogelijke plek zal zijn. 

Pleidooi voor ombudsman

Het Lab Toekomstige Generaties wil een waardevolle, duurzame democratie creëren voor toekomstige generaties. Hiertoe pleit de organisatie al sinds 2012 voor een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Deze ‘waakhond’ zal de belangen van komende generaties behartigen in besluitvormingsprocessen en wetgeving. Samen met mensen uit de Nederlandse samenleving, maatschappelijke organisaties en gemeenteraadsleden streeft het Lab naar een stem die hun belangen vertegenwoordigt.